You are here

årsmøte

Referat fra Årsmøtet 2012

Sak 1: Konstituering:

 • –  15 fremmøtte med stemmerett

 • –  innkalling godkjent, noen ønsker dette på papir

 • –  saksliste godkjent

 • –  møteleder Tommy

 • –  møtesekretær Lill

 • –  til å underskrive protokoll, Liv og Oa

  Sak 2: Godkjenning av årsmelding.

  Enstemmig godkjent.

  Sak 3: Godkjenning av regnskap.

  Enstemmig

ABB vokabular: 

Innkalling til årsmøte for ABB

Det kalles inn til årsmøte i ABB på onsdag 15. februar 2012 kl. 19.00 på Alsvåg skole (møt 18.45 for liten konsert).

Innkalling og dokumenter ligger vedlagt. Det blir ikke delt ut papirer/utskrift av dokumentene.

ABB vokabular: 

Årsmøte 2012

Dato: 
15/02/2012 - 20 to 15/02/2012 - 22

ABB avholder årsmøte på Alsvåg skole

ABB vokabular: 

Referat årsmøte 2011

 REFERAT FRÅ ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND

Søndag 27. februar 2011 kl. 18.00 på Alsvåg skole.

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett: 15 (18 etter sak 6)

• Godkjenning av innkalling: Godkjent uten innvendinger

• Godkjenning av saksliste: Godkjent uten anmerkninger

ABB vokabular: 

Årsmøte 2011

Sider

Subscribe to RSS - årsmøte