You are here

Motivasjonsseminar i Lofoten

- Borge Brass Band har invitert til et motivasjonsseminar 19. - 21. november for store og små. De eldste (og mest motiverte?) får sitte sammen med Borge Brass Band under direksjon av Oddvar, mens det det blir et eget opplegg for de yngste og som ønsker ei "roligere" helg. Siden både øvingshelga og NNM røk ut av aktivitetsplanen går jeg ut fra at mange i ABB er klar for ei helg i Lofoten.

ABB vokabular: 

Kommentarer

Hvem går under kategorien "de yngste" tror du?

Hva vil dette koste?

Æ e motivert, og håpe mange andre e det -",)

L.A.

Litt uklart hva som menes med "motivert" og "de yngste"...tror bare det er ut uttrykk for at de har tenkt på at det skal være et opplegg som kan passe for flere.
Vi har ikke fått noen offisiell invitasjon, men jeg fikk vite at det skulle være billig...overnatting på skole.

Æ e motivert før å fær hvis æ kan ha min yngste sønn med.

Ser det står skolekorpsseminar på aktivitetsplanen deres.

L.A.