You are here

Logo + brevhode

Alsvåg Brass Band sin logo er vedlagt i forskjellige varianter, med høy (for trykking) og lav (for web etc) oppløsning.

Tusen takk til Merete Lassesen i Cerpus AS for arbeidet med logo.

Brevhode for ABB er også lagt ved.