You are here

Innkalling Årsmøte

Det kalles inn til årsmøte på søndag 12. mars klokka 19:00 på Cerpus Learning Garden.

Det er bare ordinære årsmøte-saker, men valgkomiteen har ikke klart å få noen til å ta vervet som korpsleder. Uten denne funksjonen på plass vil det være vanskelig å sette i gang med korpsdrift etter sommeren. Dette er noe alle må forholde seg til fram til årsmøtet.

ABB vokabular: