You are here

Protokoll fra årsmøtet i Alsvåg Brass Band 2016

 

Torsdag 3. mars 2016 kl. 19.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte:  12 stk,  11 stemmeretter.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista.

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder.

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Kai Buschmann og Arnt Hugo Holm ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

 

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes.

 

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet. Det noteres at Monica Nordeng var 17.mai ansvarlig.

 

 

Sak 3: Godkjenning av regnskap

 

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2015 godkjennes

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes av årsmøtet.

 

 

Sak 4: Tildeling av 3, 5 og 10- årsmedaljer

 

Forslag til vedtak:

 

3-årsmedalje til Lea Kanicke, Elias Dypvik og Tomas Dybvik

 

Vedtak: Styrets forslag godkjennes av årsmøtet. Medaljen deles ut på temakonserten 17. april.

 

 

 

Sak 5: Aktivitetsplan

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til aktivitetsplan for 2016 godkjennes.

 

Vedtak:

Aktivitetsplanen godkjennes av årsmøtet.

 

 

Sak 6: Budsjett

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2015 godkjennes.

 

Vedtak: Budsjettet godkjennes av årsmøtet.

 

 

Sak 7: Valg

Forslag til vedtak:

Styreleder: Tommy Nordeng (gjenvalgt)

Styremedlem: Monica Nordeng (ikke på valg i år)

Styremedlem: Tom Dypvik

Styremedlem: Arnt Hugo Holm

1. vara: Aud Karin Hay Knutsen

2. vara: -

Revisor: Monica Meløy (gjenvalgt)

Web-ansvarlig: Tommy Nordeng (gjenvalgt)

Noteansvarlig: Lill Sørensen (gjenvalgt)

Korpsleder: Kai Buschmann (gjenvalgt)

Regnskapsfører: Kristin Nordeng (gjenvalgt)

17.maiansvarlig:

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng (gjenvalgt)

Materialforvalter: Michael Kanicke (gjenvalgt)

 

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjennes av årsmøtet. 17.maiansvaret legges til styret.

 

 

Protokollfører: Sylvia Nordeng

 

Godkjenning av protokoll:

______________________________________________/_____________________________________________

ABB vokabular: