You are here

Saker til årsmøtet

ABB avholder årsmøte den 26.2. Saker som ønskes behandlet der må være styrelder i hende seinest 6. februar.

ABB vokabular: 

Kommentarer

Årsmøtet skal avholdes onsdag 15. februar i kantina. Ny frist for å melde saker til årsmøtet er mandag 23. januar

Øvelse fra 18-18.45 i biblioteket, kort huskonsert 18.45-19.00

Kaffe og årsmøte.

Foresatte og styremedlemmer velkommen fra 18.45