ABB - Alsvåg Brass Band

Alsvåg Brass Band er et generasjonskorps fra bygda Alsvåg i Øksnes kommune i Vesterålen.

Referat fra årsmøtet 2020

ÅRSMØTE I ALSVÅG BRASS BAND

Mandag 9. mars 2020 kl. 19.00 på Cerpus Learning Garden

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett

• Godkjenning av innkalling

• Godkjenning av saksliste

• Valg av møteleder

Tommy ble valgt enstemmig

• Valg av møtesekretær:

Tommy ble valgt enstemmig

• Valg av to til å underskrive protokoll: 

Tom og Aud-Karin ble valgt enstemmig

 

ABB vokabular: 

Årsmøte 2020 blir 9. mars

Det kalles inn til årsmøte den 9. mars klokka 19.00 på Cerpus. Dersom noen ønsker å fremme saker til årsmøtet må disse sendes styreleder Tommy Nordeng innen 16. februar. Vel møtt!

ABB vokabular: 

Referat styremøte 29.1.19

Til stede:

Tommy Nordeng, Arnt Holm, Tom Dybvik, Moniv Nordeng

Sak 1/19 17. mai

Vedtak: Alsvåg Brass Band er positiv til ny organisering av komité for17. mai-feiring i bygda. Vi deltar gjerne med spilling og utstyr. Ettersom 17. mai-arrangementet er den viktigste inntektskilden i budsjettet for korpset ber vi om at korpset tilgodeses med halvparten av nettoinntektene fra arrangementet.

Sak 2/19 Årsmøte

ABB vokabular: 

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Sted: Alsvåg skole

Tid: Søndag 11. mars 2018 

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett

• Godkjenning av innkalling

• Godkjenning av saksliste

• Valg av møteleder

• Valg av møtesekretær:

• Valg av to til å underskrive protokoll: 

 

Alle fremmøtte hadde stemmerett. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 7 Valg  ble flyttet fram. Tommy ble valgt til møteleder og Vårin ble valgt til møtesekretær. Tom og Lill ble valgt til å skrive under protokollen.

 

ABB vokabular: 

Sider

Subscribe to Alsvåg Brass Band RSS