You are here

årsmøte

Protokoll fra Årsmøtet 2018

Sted: Alsvåg skole

Tid: Søndag 11. mars 2018 

 

Sak 1: Konstituering

• Registrering av frammøtte m/stemmerett

• Godkjenning av innkalling

• Godkjenning av saksliste

• Valg av møteleder

• Valg av møtesekretær:

• Valg av to til å underskrive protokoll: 

 

Alle fremmøtte hadde stemmerett. Innkalling og saksliste ble godkjent. Sak 7 Valg  ble flyttet fram. Tommy ble valgt til møteleder og Vårin ble valgt til møtesekretær. Tom og Lill ble valgt til å skrive under protokollen.

 

ABB vokabular: 

Innkalling Årsmøte

Det kalles inn til årsmøte på søndag 12. mars klokka 19:00 på Cerpus Learning Garden.

Det er bare ordinære årsmøte-saker, men valgkomiteen har ikke klart å få noen til å ta vervet som korpsleder. Uten denne funksjonen på plass vil det være vanskelig å sette i gang med korpsdrift etter sommeren. Dette er noe alle må forholde seg til fram til årsmøtet.

ABB vokabular: 

Protokoll fra årsmøtet i Alsvåg Brass Band 2016

 

Torsdag 3. mars 2016 kl. 19.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte:  12 stk,  11 stemmeretter.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista.

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder.

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Kai Buschmann og Arnt Hugo Holm ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

 

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes.

ABB vokabular: 

Protokoll fra Årsmøte 2015

 
Tirsdag 3. mars 2015 kl. 18.00 på Alsvåg skole.
 
Sak 1: Konstituering
Frammøte: 11 stk, 9 med stemmerett og 2 observatører.
Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista. Det gjøres oppmerksom på at innkallinga til årsmøtet må offentliggjøres på flere plasser enn på Facebook og nettsida til korpset. 
Tommy Nordeng ble valgt til møteleder
Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær. 
Michael Kanicke og Johanne Knudsen ble valgt til å skrive under protokollen.
 
ABB vokabular: 

Referat årsmøte 2014

Protokoll fra årsmøtet i Alsvåg Brass Band

Søndag 23. februar 2014 kl. 18.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte: 14 stk, 10 med stemmerett.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista. Sak 6 tas før godkjenning av regnskap.

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Lill Sørensen og Liv Andreassen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

ABB vokabular: 

Sider

Subscribe to RSS - årsmøte