You are here

Protokoll for Årsmøtet 2017

Protokoll fra årsmøtet i Alsvåg Brass Band

Søndag 12. mars 2017 kl. 19.00 på Alsvåg skole.

 

 

Sak 1: Konstituering

 

Frammøte:  7 stk,  10 stemmeretter.

Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista.

Tommy Nordeng ble valgt til møteleder.

Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær.

Martin Holm og Aud Karin Hay Knudsen ble valgt til å skrive under protokollen.

 

 

Sak 2. Godkjenning av årsmelding

 

Forslag til vedtak: Årsmelding for 2016 godkjennes.

 

Vedtak: Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet.

 

 

Sak 3: Godkjenning av regnskap

 

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2016 godkjennes

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes av årsmøtet.

 

 

Sak 4: Tildeling av 3, 5 og 10- årsmedaljer

 

Forslag til vedtak:

 

3-årsmedalje til Johan Lien Nordeng

5-årsmedalje til Sivert Nordeng

 

Vedtak: Styrets forslag godkjennes av årsmøtet. Medaljene deles 17.mai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 5: Aktivitetsplan

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til aktivitetsplan for 2017 godkjennes.

 

Vedtak:

Aktivitetsplanen godkjennes av årsmøtet med følgende tilføyinger:

 

  • Nordavind eller NNM i Tromsø i oktober.
  • Årsmøtet ber styret om å undersøke mulighetene for et samarbeid med andre skolekorps i Vesterålen slik at de unge i korpsene kan møtes og få et større nettverk.

 

 

Sak 6: Budsjett

 

Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2017 godkjennes.

 

Vedtak: Budsjettet godkjennes av årsmøtet med følgende endringer:

 

  • Post 3250 (konsert-billett/kafesalg) økes med 7000 kr
  • Post 7790 (annen kostnad) minkes til 14500.

 

Dette medfører at driftsresultatet går i 0.

 

 

 

 

Sak 7: Valg

Forslag til vedtak:

Styreleder: Tommy Nordeng (gjenvalgt)

Styremedlem: Monica Nordeng (gjenvalgt)

Styremedlem: Tom Dypvik (ikke på valg)

Styremedlem: Arnt Hugo Holm (ikke på valg)

1. vara: Aud Karin Hay Knutsen (gjenvalgt)

Regnskapsfører: Kristin Johnsen Nordeng (gjenvalgt)

Revisor: Monica Meløy (gjenvalgt)

Web-ansvarlig: Tommy Nordeng (gjenvalgt)

Noteansvarlig: Lill Sørensen (gjenvalgt)

Korpsleder:

17.maiansvarlig: Sylvia Lien Nordeng

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng (gjenvalgt)

Materialforvalter: Michael Kanicke (gjenvalgt)

 

Valgkomite: Ingen valgt

 

Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjennes av årsmøtet. Det jobbes for å få korpsleder etter sommerferien.

 

 

 

 

Protokollfører: Sylvia Lien Nordeng