You are here

Protokoll fra Årsmøte 2015

 
Tirsdag 3. mars 2015 kl. 18.00 på Alsvåg skole.
 
Sak 1: Konstituering
Frammøte: 11 stk, 9 med stemmerett og 2 observatører.
Årsmøtet godkjente innkallinga og sakslista. Det gjøres oppmerksom på at innkallinga til årsmøtet må offentliggjøres på flere plasser enn på Facebook og nettsida til korpset. 
Tommy Nordeng ble valgt til møteleder
Sylvia Nordeng ble valgt til møtesekretær. 
Michael Kanicke og Johanne Knudsen ble valgt til å skrive under protokollen.
 
Sak 2. Godkjenning av årsmelding
Forslag til vedtak: Årsmelding for 2014  godkjennes. 
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes av årsmøtet med tilførsel av filmkonserten under aktiviteter gjennom korpsåret.
 
Sak 3: Godkjenning av regnskap
Forslag til vedtak: Regnskapet for 2014 godkjennes
Vedtak: Regnskapet godkjennes av årsmøtet.
 
Sak 4: Tildeling av 3, 5 og 10- årsmedaljer
Forslag til vedtak: 
3-årsmedalje: Marte Lien Nordeng og Sivert Nordeng
Vedtak: Styrets forslag godkjennes av årsmøtet. Medaljen deles ut ved neste anledning.
 
Sak 5: Aktivitetsplan
Forslag til vedtak: Styrets forslag til aktivitetsplan for 2015 godkjennes
Vedtak:
Aktivitetsplanen godkjennes av årsmøtet.
 
Sak 6: Budsjett
Forslag til vedtak: Styrets forslag til budsjett for 2015 godkjennes.
Vedtak: Budsjettet godkjennes av årsmøtet.
 
Sak 7: Valg
Forslag til vedtak: Tommy Nordeng
Styreleder: Styremedlem: Monica Nordeng 
Styremedlem: Liv Annette Dypvik (ikke på valg i år)
Styremedlem: Sylvia Nordeng (ikke på valg i år)
1. vara: Audun Jensen 
2. vara: Grethe De Freitas
Regnskapsfører: Kristin Johnsen Nordeng
Revisor: Monica Vottestad Meløy
Web-ansvarlig: Tommy Nordeng
Noteansvarlig: Lill Sørensen
Korpsleder: Kai Buchmann (under forutsetning av at dette gjelder for rekruttgruppa/skole-juniorkorps)
17.maiansvarlig: Monica Nordeng
Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng
Materialforvalter: Michael Kanicke
 
Vedtak: 
Årsmøtet godkjenner valgkomiteens forslag. 
Ny valgkomite: Johanne Knudsen og  Tom Dypvik
 
Protokollfører: Sylvia Nordeng
 
Godkjenning av protokoll:
 
______________________________________________/_____________________________________________
 
ABB vokabular: