You are here

Referat styremøte 17.09.2013

Sted: Cerpus Learning Garden

Til stede: Sylvia, Monica, Tommy (Liv-Annette hadde meldt forfall).

Orienteringssaker:

- 14 aktive musikere i år

- Kulturskolen har ikke fått tak i en direksjonsressurs å tilby oss

- Liv Andreassen har påtatt seg å instruere/dirigere ABB i år. Avtale legges fram på neste styremøte.

- Oddvard Nøstdal har signert kontrakt for direksjon av Hålogaland Brass

- Åpen korpsdag resulterte i 11 potensielle rekrutter

- Styreleder har sendt en prosjektskisse for et samarbeidsprosjekt til Kulturskolen

- Styreleder har sendt forespørsel til Alsvåg skole om interesse for "Korps i skolen"

- Styreleder og dirigent har deltatt i dialogmøte med NMF.

 Saker til behandling

Sak 12/13 Temakonsert i oktober

Vedtak (enstemmig):

- Vi kjører konserten på skolen

- Tommy tar ansvar for markedsføring og dialog med musikalske ledere

- Monica og Sylvia tar ansvar for bespisning i øvingshelga, og kaffe/kaker på konserten

Sak 13/13 Reisekostnader ifb Hålogaland Brass

Vi har mottat mange forespørsler om vi kan bidra til å redusere reiskostnaden for medlemmer.

Vedtak:

- ABB har ikke mulighet til å dekke reiekostnadene til alle medlemmer i Hålogaland Brass. Forutsetningen for gjennomføring av prosjektet har vært at medlemmene dekker egne utgifter ifb øvinger (deltakelse på konkurranser er en annen sak, og det vil styret kommee tilbake til). Styret har likevel stor forståelse for at noen (f. eks elever og studenter) er i en økonomisk situasjon som gjør at det kan være vanskelig å dekke alle reisekostnader selv.

- ABB vil kunne refundere inntil 2000 kroner per reise ifb øvinger/spillinger med Hålogaland Brass. En egeneandel på 1000 kroner skal alltid trekkes fra. Dette er under forutsetning av at billigste reisemåte er valgt og etter mottak av reiseregning med kopi av kvittering/reisedokumenter.

ABB vokabular: