You are here

1000 kroner fra Samhold

ABB fikk 1000 kroner i støtte til vårt 17. mai-lotteri fra Samhold slip. Vi oppdaget det ikke før etter trekkinga, så vi fikk ikke takka på 17. mai-festen. Men nå: Tusen takk!