You are here

Oppdatert info. om 16. og 17. mai

16. mai
og siste frist for å levere lodd og loddpenger til Sylvia....

Kl 1645  Korps møter inne i gymsalen for å spille gjennom repertoar til samfiunnshuset.
Kl 1730 
Musikanter og elever skal være klar ved skolen til siste øving på defilering.
Foresatte og komité med Silje og Iren i spissen setter i gang forberedelser og alle kopsmedlemmer deltar på gjenstående forberedelser når defileringen er avsluttet.
Husk å forsikre deg om at ingen trenger din hjelp før du forlater.
Alle korpsfamilier skal levere en festkake, og den kan leveres i dag, eller senest klokka 10.00 17. mai. Fint om kakespade er med og at eiendeler er godt merket.
Kryss av på liste for levert kake.
Blir spennende å se om popcorn-maskinen fungerer

17. mai
Antrekk: Uniform. Om det er surt og kaldt kler vi oss godt under uniformen, husk hansker.
Kl 1000  Korps, elever, fane- og dusk-bærere samles.
Kl 1015  Oppstilling i togorden.
Kl 1030 Togavgang. Spille utenfor Alsvågheimen og v/bauta. Defilere til skolen. Etter tog: vakter ifølge oppsatt vaktliste.
Kl 1430 (ca) Spille etter taustrekking, før premieutdeling Alsvåg IL. Værforbehold!
Kl 1630 Rigge oss til på samfunnshuset.
Kl 1700 Spille på 17. mai-festen på samfunnshuset. Repertoar: Spania, March Opus 99 og Ja vi elsker.
Kl 1900 ALLE HJELPER HVERANDRE MED RYDDING PÅ SKOLEN (18. mai = FRIIIII for alle elever – hurra)
Om noe er uklart eller feil, ta kontakt med undertegnede.
17. Mai-ansvarlige 2012, Iren tlf: 95204931 og Silje tlf: 95264324.

VAKTISTE:

ABB vokabular: 

Kommentarer

Legg merke til endringer i tidspunkt for øving og defilering.