You are here

Om 16. og 17. mai

I forbindelse med at Iren og Silje nå er i gang med den store oppgaven det er å organisere arbeidet vi har på 16. og 17. mai, har det oppstått uklarheter i forhold til hvem som skal være med å utføre alle oppgavene vi har disse dagene.

Dette har sammenheng med at ikke alle medlemmene deltar på korpsøvinger/konserter, og at enkeltmedlemmer har fått beskjed fra andre enn korpsleder eller styreleder om at de ikke trenger å stille. 

En ting er muligheten til å være med å defilere pga at man ikke kan delta på øvelsene i forkant eller av helsemessige årsaker. Dette er avklart med noen medlemmer og dirigent har fått beskjed om hvem som ikke kan delta.

En annen ting er alle oppgavene vi har å løse for å gjennomføre en fin Nasjonaldag for bygda. Her er det to stykker som av ulike årsaker har tatt forbehold overfor korpsleder eller styreleder. Men det er i utgangspunktet slik at alle som er medlemmer i korpset får tildelt oppgaver 16. og 17. mai enten de er aktive hele året eller ikke.

Som vi snakket om på medlemsmøtet, om vi ikke er med å tar i et tak hver, så er det noen som må ta en ekstra belastning.

Vaktlistene settes opp de nærmeste dagene, så skulle det være spesielle årsaker som gjør at det er arbeidsoppgaver man ikke kan påta seg, eller tidspunkter på dagen det er best å bli satt opp på vakt, så må dere ta kontakt med Iren, Silje eller Liv så snart som mulig. Dersom det er slik at man av en eller annen grunn ikke kan delta på noe, må dette forelegges korpsleder så snart som mulig, men i utgangspunktet må man ordne med noen i stedet for seg selv. Vi må tross alt ut av korpsfamilien for å kunne dekke opp alle vaktene i utgangspunktet.

Ble du usikker nå? Bare ta kontakt med Liv på 900 34624 elle 761 34053.

Jeg er helt sikker på at vi også i år skal vi få til en flott bygde-feiring der alle er med å yter etter evne.

Til slutt vil jeg minne dere på om at Trude trenger beskjed så fort som mulig hvis noen må ha ny uniform.

God helg -",)

 

ABB vokabular: