You are here

Referat fra medlemsmøtet 19. april

Referat fra medlemsmøtet 19. april som vi tar med oss i videre vurderinger av aktiviteter.
Ligger også vedlagt som PDF for evt. utskrift.
For ettertidens skyld, har jeg valgt å knytte noen administrative kommentarer til enkelte av innspillene. Disse står i parentes ().

Vil starte med å si at jeg er meget godt fornøyd med oppm Vil starte med å si at jeg er meget godt fornøyd med oppmøtet. Det er veldig viktig at vi innimellom får tid toveis kommunikasjon. Setter stor pris på at medlemmene uttrykker sine meninger, spesielt glad for at også de unge tar ordet i en stor forsamling.  Det er med på å skape bedre forståelse for hverandres syn og utvikler organisasjonen.

NM 2012
Styreleder oppsummerte  den skriftlige spørreundersøkelsen i forbindelse med evaluering av NM-prosessen.
15 av medlemmene har levert svar-ark. Det burde kanskje vært flere, men vi regner med de som syntes det var viktig å få levert har fått gjort det og at de er representativ for flertallet i korpset.
Det er i store trekk bare positive tilbakemeldinger, noe som forteller at det ble gjort mye riktig i prosessarbeidet fram mot NM og ved gjennomføringen av selve NM-turen. Det er svært få av svarene som viser  tilfredsheten rundt middels.

 • Flertallet av de som svarte ønsker at Alsvåg Brass Band skal delta på NM-igjen. Det er delte meninger om vi bør delta allerede neste år eller ikke. (vil komme som tema på medlemsmøtet i august).

Presisjon av en kommentar fra noen av svararkene:
"det var i utgangspunktet ønsker at de som valgte å ikke reise til NM skulle delta på øvelsene fram mot konkurransen, bl.a. for å kunne spille konkurransestykket på årskonserten i april. Dette kom ikke tydelig nok fram."

Muntlige innspill fra medlemmer:

 • det opplevdes som stressende at det ble rot med å komme seg på bussene fra flyplassen. Alle kom seg ikke med samme buss, og det oppstod usikkerhet mht om vi hadde kontroll.
 • det er nå viktigere å ha fokus på den faste besetningen, f.eks. å rekruttere flere medlemmer til de gruppene som er tynt bemannet. (Allerede satt i gang arbeid med rekruttering som mål. Følges opp av korpsleder)
 • hvis vi skal reise til NM flere ganger, er det viktig at vi reiser som Alsvåg Brass Band, og ikke med et korps der store deler av besetningen er vikarer. (korpset må definere hvor tåleransegrensen for vikarbruk går)
 • det var vanskelig å motivere seg til å ta fatt på nytt repertoar fram mot konsert etter NM. Vi hadde en travel høst og har nå hatt en travel vår.  
 • NM er viktig for at vi skal ha noe å se fram til, ble motivert til å øve og gledet oss til å reise.
 • det er synd at ikke alle som valgte å bli hjemme da korpset dro på NM ikke har "kobla seg på" igjen etterpå. Det er viktig at de får vite at vi ønsker dem iblant oss. (alle som ikke var med til NM er kontaktet med beskjed om at vi håper de kommer tilbake i rekkene, og at det er spesielt viktig for oss at de er med på evalueringen av NM-prosessen. Vi vil være sikre på at det ikke er NM som er årsaken til at de ikke møter opp, og må jo stole på at de svarene vi får er ærlige i så måte. Likevel et viktig moment å ta med i spørsmål om evt. NM-deltagelse fremover)

Rekruttering
På årsmøtet bestemte vi oss for å ta tak i dette som en mulig del av aktiviteten etter 17. mai.
Korpsleder har lagt fram et forslag til tiltak som i grove trekk går ut på at de siste korpsøvelsene i vår tilpasses nye medlemmer. Målgruppa er først og fremst tidligere korpsmusikanter som inviteres til å spille med oss de siste øvelsene av sesongen. Kulturskoleelever og de voksne som deltok på spillekurs i fjor kan osgå inviteres med.

Innspill:

 • det kan oppfattes som mas at vi tar kontakt direkte med enkeltpersoner
 • ønsker å "koble seg av" etter 17. mai pga en travel tid fremover.
 • synes det er viktig at vi stiller opp på dette hvis vi synes det er viktig å få nye medlemmer
 • kanskje vi ikke skal bruke hele øvelsen på dette, bl.a på grunn av at ambisen til evt. nye musikanter vil være rusten.

Saken bringes inn for korpsutvalget. Korpsleder følger opp. GRUPPEMØTE

Dugnad
Som tidligere annonsert blir det nedvasking av de "gamle" Cerpus lokalene i neste uke. Dette er en jobb vi får betalt for å gjøre. Korpsleder ønsker i minst mulig grad å bruke foresatte til denne jobben i og med at vi næremer oss den store dugnaden 17. mai.

Det blir satt opp dugnadsliste så snart alle praktiske spørsmål er avklart med Cerpus.
Dugnaden blir tirsdag 24. og onsdag 25. april.

Fravær
Korpsleder ber om at rutine for å melde fravær skjerpes inn. Dirigenten skal forberede korpsøvingene, og det kan være at hun må ta hensyn fravær i sine planer. I tillegg skal den enkelte musikant vite hva korpset skal jobbe med på øvelsen, og hva det forventes at man øver på hjemme til neste øvelse. Dette kan avklares ved melding om fravær.

Fravær ved opprydding etter arrangement er også ganske utbredt. Når korpset får beskjed om at alle skal være med å rydde, kan ingen forlate uten at det er avtalt med korpseder. Hver især må tenke på at de overlater ryddejobben etter sin egen fritidsaktivitet til sine kompiser. Det betyr, at jo flere som forlater, jo lengre tid tar det for de som er igjen å bli ferdige. Det å skulle sette opp en egen liste over hvem som skal gjøre hvilke ryddeoppgaver krever uforholdsmessig mye administrering, og ofte vet man ikke alle oppgavene på forhånd. Det er ikke alle som skjønner hva det å rydde etter et arrangement innebærer, men det er ikke verre enn at man spør den som har ledelsen for arrangementet.

Andre innspill fra medlemmer (respons under i strekpunkter)

 • Vi øver på en del stoff som vi ikke bruker på konserter. Bør velge et repertoar til konserter og holde på det.
  - Dette er også prosessarbeid. Ikke alltid man ser hva som vil fungere tidlig i prosessen. Forutsetter at alle faktorer en kjent idet man velger repertoar (hjemmeøving, besetning, lengde på program osv)
 • Konkurransestykker bør vi jobbe med over lengre tid.
  - Vanskelig å finne balansen mellom de som synes vi spiller for lenge på noe, og de som vil at vi skal bruke lang tid. Forutsetter også at faktorer en kjent idet man velger repertoar, f.eks. hva skal vi bruke dette stykket til, og hvem skal delta.
 • Det går for mye tid bort til prat, synsing og mening i øvingstida. Dirigenten må få gjøre jobben sin og vi må utnytte øvingstida maksimalt. (vil også bli en del av temaet på medlemsmøtet i august)
 • Vi har alt for lange pauser og for lang tid før vi kommer i gang både i begynnelse av øvelsen og etter pausen.
  - Dirigent og korpsleder skjerper rutinene. Medlemmer skjerper sin tilstedeværelse. Vi har bare 2 timer øving sammen, og det må vi utnytte maksimalt.

Korpsleder vil understreke at det ikke er noe stas å være den som må mase om de mindre hyggelige sakene, og vil understreke at det er mye positivt som skjer i korpset, og at medlemmene gjør en respektabel innsats. En organisasjon uten engasjement og diskusjoner er en organisasjon uten utvikling.

VedleggStørrelse
PDF icon Referat fra medlemsmøte 19. april. .pdf121.33 KB
ABB vokabular: