You are here

Gruppemøte

Vi diskuterer rekrutteringstiltak som skal gjennomføres etter 17. mai.

Forslag til tiltak fra korpsleder:

FORSLAG TIL OPPLEGG REKRUTTERINGSTILTAK FOR ALSVÅG BARSSBAND VÅREN 2012

  • Dirigent får i oppdrag å lage et enkelt musikalsk opplegg til 4 øvelser etter 17. mai for musikanter som har spilt i korps tidligere. Opplegget kan f.eks. planlegges med bakgrunn i forslag fra korpsmedlemmer om noen har ideer til det.
  • Materialforvalter sjekker ut at vi har brukbare instrumenter til rådighet.
  • Korpsmedlemmer lager i fellesskap en liste over tidligere korpsmusikanter som bor i kommunen.
  • Sende brev til de på lista med tilbud om å være med på rekrutteringsopplegg hver torsdag i ordinær øvingstid 24. mai-14. juni.
  • Brev til de voksne aspirantene fra fjorårets kurs, og elever i kulturskolen med tilbud om å delta.
  • Følge opp med ringerunde til alle. 
  • Alsvåg Brass Band er med på den praktiske gjennomføringen i form av øvelser til normal tid, og avslutter sesongen med “intern” (?) konsert der rekrutteringsmusikk er på repertoaret. F.eks. torsdag 14. juni
VedleggStørrelse
PDF icon REKRUTTERINGSTILTAK VA?REN 2012.pdf0 byte
ABB vokabular: 

Kommentarer

Alle korpsmedlemmer får følgende å forberede til gruppemøte på korpsøvinga 26. april:

1) sette seg inn i forslaget som ble lagt fram på medlemsmøtet. Skisse for opplegg ligger i hovedinnlegget over.

2) tenke gjennom om dere har forslag til andre måter å gjøre dette på. Skriv det i så fall ned og ta det med til gruppemøtet.

Gruppeledere får i tillegg følgende oppdrag på øvelsen:

1) samle gruppa si i pausen og diskutere om det er stemning for forslaget som er lagt fram av korpsleder, eller om det er andre forslag til hvordan man heller kan gjennomføre rekrutteringstiltak.

2) notere ned resultatet av gruppemøtet i korte trekk, og levere til korpsleder som følger opp saken.

For ordens skyld, gruppeledere er: Bua, Sigurd, Celine, August og Sivert. Ansvarlig for pausegodt er Marte og Johan -",)