You are here

Tillitsvalgte

Alsvåg Brass Band har følgende tillitsvalgte (oppdatert 12.3.2018):

 

Leder: Tommy Nordeng

Styremedl: Arnt Hugo Holm

Styremedl: Tom Dybvik

Styremedl: Monica Nordeng

Varamedl: Aud Karin Hay Knudsen

Korpsleder: 

 

Andre verv:

Revisor: Monica V. Meløy

17. mai-ansvarlig: Sylvia Lien Nordeng

Uniformsansvarlig: Kari Ann Nordeng

Internettansvarlig: Tommy Nordeng

Materialforvalter: Michael Kanicke 

Noteansvarlig: Lill Sørensen

Kristin Nordeng fører regnskapet   

 

ABB vokabular: